Regulament 2018-04-27T18:09:21+00:00

REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV AL ASOCIATIEI FLY FISHING CLUB SIBIU

CAP. I CONDITII GENERALE

 1. Prezentul regulament este valabil si se aplica pe toate zonele de pescuit administrate de catre Asociatia Fly Fishing Club Sibiu; pescarii care practica pescuitul recreativ au OBLIGATIA de cunoastere, insusire si respectare stricta a prezentului regulament si a legislatiei in vigoare(ordin prohibitie. 2018).
 2. Pescuitul recreativ se va practica numai cu permis de pescuit uninominal valabil pe anul calendaristic în curs (emis de catre ANPA)de culoare ALBA eliberat de Asociatia Fly Fishing Club Sibiu sau alta Asociatie, impreuna cu dovada achitarii obligatiilor la zi stabilite de Asociatia Fly Fishing Club Sibiu, contravaloarea contributilor pentru paza si amenajare si-respectiv-a cotizatiilor de membru in cazul membrilor, cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare. Cotizatiile si contributiile se vor stabili anual in sedintele Consiliului Director al Asociatiei Fly Fishing Club Sibiu si se vor achita inainte de inceperea partidei de pescuit.
 3. Permisul de pescuit emis de ANPA este un document personal netransmisibil. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si nu poate folosi permisele membrilor de familie sau a altor persoane.
 4. Calitatea de membru al Asociatiei Fly Fishing Club Sibiu poate fi detinuta de actualii membrii cat si de alte persoane dupa o evaluare a Asociatiei Fly Fishing Club Sibiu.
 5. Pescuitul recreativ este permis numai in cursul zilei, de la rasaritul pana la apusul soarelui.
 6. Pescuitul sportiv se practica de pe mal, cat si din apa in cazul raurilor. In zonele de restrictie accesul si pescuitul se practica conform normelor stabilite de legislatia in vigoare și de regulamentul Asociatiei Fly Fishing Club Sibiu.
 7. Atat in timpul cat si in afara practicarii pescuitului Asociatia Fly Fishing Club Sibiu nu se face responsabila de siguranta pescarilor sau a bunurilor acestora, si nici de eventualele incidente sau accidente indiferent de natura lor.

CAP.II    Drepturi si Obligatii ale pescarilor recreativi (atat membrii cat si nemembrii)

II.A. Drepturi

 1. Membrii asociatiei cat si nemembrii, au dreptul de a li se elibera de catre Asociatie permisul nominal de pescuit emis de catre ANPA.
 2. Atat membrii cat si nemembrii au dreptul de a practica pescuitul recreativ pe zona/zonele gestionate de catre Asociatia Fly Fishing Club Sibiu, cu respectarea legislatiei in vigoare si a Regulamentului Asociatiei. Participarea la pescuit de catre nemembrii se face numai dupa achitarea „contributiei pentru paza si amenajare” pentru ziua respectiva si – de regula – insotit de un membru al Asociatiei.Totodata participantul este obligat sa instiinteze telefonic sau scris (mailto:office@flyfishingclubsibiu.ro) pe unul din membrii asociatiei sau pe paznicul asociatiei despre data si locul unde intentioneaza sa pescuiasca.
 3. Membrii Asociatiei Fly Fishing Club Sibiu au dreptul  de a fi informati si de a participa la orice actiune de control si de combatere a braconajului piscicol pe zona/zonele gestionate de asociatie, organizate impreuna cu ANPA si/sau organele abilitate de lege.
 4. Atat membrii cat si nemembrii Asociatiei care constata incalcarea normelor legale privind modul de pescuit recreativ in apele gestionate de FFCS pot sesiza Consiliul Director al acesteia care la randul sau va inainta plangere penala pentru stabilirea raspunderii persoanei vinovate.
 5. Membrii Asociatiei au dreptul de a practica pescuitul recreativ pe zonele gestionate de alta asociatie doar cu respectarea regulamentului acelei asociatii.

II.B. Obligatii[

 1. Este obligatorie respectarea prevederilor legale in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare (indiferent de natura acestora), a legii de protectie a mediului, a statutului cat si a prezentului regulament și normele de protectie specifice activitatii de pescuit recreativ.
 2. Se interzice practicarea pescuitului cu orice alta metoda decat cu undita.
 3. Atat membrii cat si nemembrii au obligatia completarii fisei de captura primita de la Asociatie in acest scop. Fisa se completeaza imediat dupa capturarea fiecarui exemplar, indiferent daca se retine sau nu. Posesia de exemplare de pesti fara ca fisa de captura sa fie completata, este considerata act de braconaj.
 4. Sa anunte organele competente: Politia (112), Garda de Mediu Sibiu (0269445738), Jandarmeria (0269233170),Asociatia Fly Fishing Club Sibiu (0745804295, 0728138188) daca observa actiuni de poluare, mortalitate piscicola sau orice forma de braconaj.
 5. Sa ia atitudine impotriva celor care incalca regulile de pescuit recreativ, deterioreaza semnele indicatoare sau incalca normele ecologice .
 6. Fiecare pescar are obligatia de a prezenta permisul de pescuit, carnetul de membru pescar și dovada platii cotizatiei (in cazul membrilor) sau dovada platii contravalorii contributiei pentru paza si amenajare (pentru nemembrii) si fisa de captura, sa se supuna controalelor din partea Asociatia Fly Fishing Club Sibiu si a organelor abilitate.
 7. Retinerea capturilor. Orice fel de captura accidentala sau neregulamentara se va elibera imediat, neconditionat și indiferent de stare. Daca au inghitit carligul foarte adanc se taie firul de pescuit in dreptul gurii. Eliberarea in viata este prioritara!

CAP. III. SANCTIUNI 

III. A     Sanctiuni pentru membrii asociatiei

 1. Sanctiunea pentru nemembrii consta in interzicerea de la practicarea pescuitului in ziua respectiva si imposibilitatea practicarii pescuitului in apele gestionate de Asociatia Fly Fishing Club Sibiu in viitor.
 2. Comitetul Director poate sa propuna către inspectorul zonal ANPA suspendarea/retragerea permisului de pescuit eliberat de ANPA contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale ANPA, in termen legal.

IV. Contributii financiare ale membrilor si nemembrilor

 1. Contributiile financiare ale membrilor constau in cotizatii anuale si -eventual- donatii.
 2. Nemembrii sustin financiar Asociatia prin „contributia pentru paza si amenajare”, proportional cu numarul de zile de pescuit solicitate.
 3. Atat cotizatiile membrilor cat si taxele anuale/taxa per zi ale nemembrilor se vor stabili de catre Consiliul Director pentru fiecare an calendaristic in parte.

V. Diverse

 1. Beneficiarul contractului de gestiune va prezenta Administratorului in termen de 10 zile lucratoare orice modificare sau completare adusa la prezentul regulament cu scopul de a eficientiza gospodarirea zonei de pescuit.
 2. Prezentul Regulament a fost intocmit cu respectarea Ord.60/2017 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.